bikeever_logotyp

Darmowa dostawa od 150zł | Tel 600 740 865 | Wysyłka w ciągu 24H | Raty 10x0%

Darmowa dostawa od 150zł | Tel 600 740 865 | Wysyłka w ciągu 24H | Raty 10x0%

Regulamin sklepu

I. Słownik pojęć

1. Sprzedawca, Administrator danych, Sklep internetowy działający pod adresem www.bikeever.pl prowadzony przez Firmę Handlowo – Usługową Marcin Kramarczuk z siedzibą w Łopusznie ul. Leśna 33, NIP 9591336942, e-mail: kontakt@bikeever.pl

2. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która składa zamówienie w sklepie.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin.

4. Towar – produkty eksponowane w sklepie internetowym.

5. Zamówienie, umowa sprzedaży – oświadczenie woli klienta i zgoda na zawarcie umowy – sprzedaży na odległość z określeniem ilości i rodzaju towarów.

6. Rejestracja – procedura zakładania konta.

7. Użytkownik – osoba fizyczna będąca Konsumentem który korzysta ze Sklep

II. Warunki Techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Dostęp do Internetu

2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie z zasadami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5,5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x i wyższych lub Chrome.

3. Rozdzielczość ekranu min 1024×768

4. Posiadanie aktywnego adresu e-mail

5. Korzystanie ze Sklepu może być uzależnione od dodatkowego oprogramowania na sprzęcie komputerowym Użytkownika.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie Klient może założyć (Konto) poprzez Rejestrację. Po Rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, za pomocą którego może dokonywać zamówień.

2. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody i akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3. Rejestracja w ramach Sklepu jest opcjonalna Kupujący może złożyć zamówienie bez rejestracji, po wcześniejszej akceptacji i zapoznaniem z Regulaminem.

4. Dostęp do Konta jest zabezpieczony Loginem i Hasłem, Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy Hasła i Loginu do Konta.

5. Kupujący uniemożliwia korzystania z Konta osobom trzecim.

IV. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy bikeever.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej.

2. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru Towaru na stronie bikeever.pl podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie.

3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej
i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru umieszczonego w Sklepie internetowym za określoną cenę. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia w wiadomości e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia nie stanowi jeszcze akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych po otrzymaniu Zamówienia, dokonuje weryfikacji dostępności Towaru o czym zostaje powiadomiony Klient. Wówczas następuje zawarcie Umowy sprzedaży Towaru między Sprzedawcą a Kupującym.

5. Do każdego Zamówienia wystawiony jest Dowód sprzedaży. W chwili gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Rodzaj wystawionego dokumentu (paragon fiskalny, Faktura VAT) określa Kupujący przy składaniu Zamówienia. Domyślnie wystawiany jest paragon fiskalny.

6. Zakupy w Sklepie internetowym bikeever mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

7. Kupujący ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili nadania, wysłania przez sprzedawcę przesyłki z zamówionym Towarem. Dokonanie zmian jest możliwe przez kontakt telefoniczny tel. 600 740 865 lub za pośrednictwem poczty e-mail : kontakt@bikeever.pl

8. Umieszczanie na witrynie Sklepu internetowego bikeever wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupującego do składania ofert.

9. Składając i wysyłając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dn. 30 maja 2014 r.(Dz. U. 2014poz.827) i akceptuje jego postanowienia.

10. Oferta Sklepu bikeever obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Zamówienia są realizowane na terenie Polski, poza jej granicami wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków Sprzedaży.

V. Dostawa, sposoby płatności

1. Dostawa Towarów odbywa się pod wskazany adres Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem :

– Firmy kurierskiej DPD

– Poczty Polskiej

– Paczkomatów

3. Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności:

a) przy odbiorze: pobranie – z chwilą dostawy Towaru

b) płatność z góry: poprzez serwis Przelewy 24 – w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży Towaru

c) system ratalny Credit Agricole Raty. Terminy zapłaty w tym przypadku określa umowa kredytu.

Klient ma możliwość odbioru osobistego Towaru w sklepie ul. Leśna 33, 26-070 Łopuszno. Przy odbiorze za zamówiony Towar istnieje możliwość płatności bezgotówkowej lub gotówką.

VI. Prawo odstąpienia od Umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dn.30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134t.j.) Kupujący, Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyn,
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru.

Aby zachować termin odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy w formie:

– z wykorzystaniem formularza zwrotu sklepu internetowego bikeever (formularz odstąpienia od umowy dostępny w zakładce “zwroty i reklamacja”)

– wiadomością e-mail na adres kontakt@bikeever.pl

– w formie pisemnej, na adres bikeever Firma Handlowo-Usługowa ul. Leśna 33, 26-070 Łopuszno

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Umowy, Klient powinien odesłać Towar należycie zapakowany niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpi od Umowy. Koszty zwrotu Towaru są pokrywane przez Klienta.

3. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego sposobu zapłaty jakiego użył Klient.

VII. Reklamacje

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Towaru w stanie wolnym od wad. Sklep internetowy jako Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w szczególności w przepisach art.556 i 556(1) – 556(3) Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na postawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Bikeever Marcin Kramarczuk ul. Leśna 33, 26-070 Łopuszno.

3. Prosimy o składanie reklamacji na druku formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu (druk  reklamacji do pobrania w zakładce “zwroty i reklamacje”).

4. Składając reklamację Klient przesyła do Sklepu wypełniony i podpisany druk reklamacji, dokument stanowiący dowód zakupu (kserokopia) oraz reklamowany Towar przesyłką pocztową. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport.

5. Koszty związane z odesłaniem Towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Towar może być przez Sklep odesłany na koszt Klienta, odebrany w firmie Sprzedającego, bądź zutylizowany na życzenie Klienta.

6. Sprzedawca poinformuje Kupującego o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

7. W przypadku stwierdzenia wad zakupionego produktu w trakcie użytkowania, Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wszystkich wskazanych przez producenta serwisach zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

VIII. Zasady ochrony danych osobowych

Z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04. 2016 roku. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanymi dalej RODO informujemy że Administratorem Państwa danych jest: Firma Handlowo-Usługowa Marcin Kramarczuk Leśna 33 26-070 Łopuszno

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

2. Wypełnienie formularza Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „ O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133, poz 833).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego Zamówienia. Mogą zostać przekazane podmiotą realizujących zamówienie; firmą kurierskim, podmiotą obsługującym płatności elektroniczne, podmiotom kredytującym Zakupy.

4. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Administrator danych osobowych może przetwarzać je celem: wykonania czynności co do których Kupujący wyraził zgodę (art.6 ust 1 lit. a,c RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

IX. Postanowienia Końcowe

1. Sprzedający podejmuje najwyższe starania, aby warunki i zasady sprzedaży przez stronę internetową bikeever.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

2. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku Rejestracji lub składania Zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie ustanowień niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie 20.02.2020.

4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach Konsumenta.

X